ReLEX- SMILE LAZER teknolojisi

156559775c-bd14-4b22-bb9c-d380d476d6aestep220180308_162439-1-1

GÖZ LAZER TEDAVİLERİNDE EN SON TEKNOLOJİ, 3. Nesil ReLEx SMILE LAZER teknolojisidir

En son Teknoloji olan ReLEX SMİLE yönteminde, Excimer Lazer teknolojisi kullanılmaktadır. ReLEX-SMİLE teknolojisi sadece femtosecond lazer teknolojisi ile yapılmaktadır.

Göz kusurlarının tedavisinde kısa sürede gözlük ve lensten kurtulmanın yolu olan lazer teknolojisi her geçen gün gelişiyor. ReLEX-SMİLE lazerteknolojisi ile, miyop ve astigmat ta çok yüksek derecelerde bile başarılı sonuçlar alınıyor. ReLEX-SMILE miyop, astigmat ve göz kuruluğu yaşayan hastalar için geliştirilmiş bir tedavi yöntemi olarak dikkat çekiyor. Hastalarımız lazerden hemen sonra çok az miktarda yanma batma hissi yaşamakta ve tedaviden sonraki haftalarda göz kuruluğu hissetmemektedir. Bu avantajından dolayı ReLEX-SMILE yöntemi daha önce tedavi uygulayamadığımız kuru göz sorunu yaşayan hastalara da lazer tedavisi yapmamız olanak sağlamaktadır.

ReLEX-SMILE lazer(Small Incision Lenticule Extraction) yönteminde miyopi ve astigmatizma adını verdiğimiz göz kusurları daha önce kullandığımız tekniklere göre daha güvenli bir şekilde tedavi edilmektedir. ReLEX-SMILE yöntemin en büyük avantajlar kornea yapısının bozulmamasıdır (büyük kesi yapılmaması, göz sinirlerinin etkilenmemesi, operasyon sonrasında ağrı batma hissinin en aza indirilmesi ve göz kuruluğu olanlarda uygulanabilmesi olarak sıralanabilir. SMILE lazer ile miyopide -10 numaraya, astigmatizmada -5 numaraya kadar uygulanmaktadır.

Görme kusurları uzun yıllardır uyguladığımız LASIK cerrahisinde korneanın en üst tabakasından flep adını verdiğimiz bir katman ayırılmaktaydı.ReLEX-SMILE yönteminde korneanın iç kısmından lentikül adını verdiğimiz bir dokunun 2 mm’lik bir yapılmış olan kesiden çıkartılmasıyla düzeltilmektedir. Femto LASIK cerrahisinde oluşturulan flep ve oluşabilecek sorunları ReLEX-SMILE ile ortadan kaldırılmıştır. Diğer yöntemlerde belli bir miktarda etkilenen kornea sinirleri SMILE tekniğinde hasar görmemektedir.

SMILE lazerin diğer bir avantajı ise kornea kalınlığı ince olduğu için daha önce lazer uygulanamamış hastalara tedavi yapma şansı sağlamasıdır.

ReLEX-SMILE Lazer Yönteminin Özellikleri

-Kornea yapısının üstün korunması

-İnce kornea yapısına sahip olanlara uygulanabilmesi

-Kapalı cerrahi tekniği ile minimal kesi ile lazer kolaylığı

-Miyopta -10, astigmatta -5 numaraya kadar tedavi

-Tek adımda lazer operasyonu

-Güvenli ve ağrısız iyileşme

-En hızlı ve son lazer teknolojisi

-Doğala en yakın sonuç alınabilmesi

ReLEX-SMİLEyönteminde özellikle yüksek numaralarda korneanın orjinal eğiminin bozulmaması ve korneanın çatısının zayıflamaması gibi kazanımlar elimizdeki mevcut lazer tedavisine uygun olmayan hastalar için çok olumlu bir gelişme.Smile Lasik yöntemi, femtosaniye lazer ile uygulandığı için numara geri gelmesi ''regresyon'' olasılığı diğer yöntemlere göreyok denecek kadar azdır.

ReLEX-SMILE Lazer Tedavi Yönteminin Aşamaları

Her zaman bir hekimin yaptığı lazer uygunluk muayenesiyle seçilmiş hasta grubu sonuçlardan memnun kalır. Zeiss Visumax Femtosaniye teknolojisi ile gözün ön tabakası (kornea) içerisinde tek adımda ince bir lentikül oluşturulur cerrah, oluşturulan lentikülü korneada açılan 2mm’lik kesiden kornea dışına çıkarır. Herhangi bir flap (kapakçık) kesmeye oluşturmaya gerek yoktur.


Göz içerisinde oluşturulan lentikülün çıkarılması sonucu gözdeki kırma kusuru düzeltilir. Herhangi bir flap oluşturulmaması sebebi ile kornea yapısı diğer lazer cerrahilerine oranla çok az etkilenir. Lazer cerrahileri sonrası en güçlü kornea biyomekaniği ( yapısı ) ReLEX-SMILE tekniği sonrası korunur.

Korneanın biyomekanik yapısının korunması, flep olmaması sebebiyle ağır spor yapanlarda ,
mekanik etkiye maruz kalabilen meslek gruplarında polis, asker gibi tercih edilen bir yöntemdir.
72 saat içinde spor yapmaya başlanabilir.