Göz İçi Smart Lensler - Akıllı Lensler

Uzak ve yakın gözlük takmak istemeyen, Katarakt gelişmemiş 45-50 yaş üzeri kişilerin , ömür boyu kalıcı olması sebebiyle tercih ettikleri çok odaklı göz içi lensler son yıllarda bu yaş grubunda Refraktif Lazer Cerrahisinin yerini almıştır. Ve bu popülarite ile artan talep sonrasında Akıllı lenslerin herkese uygun olup olmadığının sorgulanmaya başladığı da bir gerçek. .

Ve tabii ki Katarakt oluşmuş kişilerde de gözlerinde farklı problemlerin olmaması kaydı ile Akıllı Lensler de Katarakt operasyonu olacak kişiler için de artan bir talep oluşturmaktadır.

Akıllı Lens dediğimiz Çok Odaklı Mercekler tabii ki hastaya gözlükten bağımsız hem uzak ,hem orta, mesafe hemde yakın görme imkanı sağladığı için çok cazip bir tedavi seçeneğidir.

Burada Göz Doktorunun sorumluluğu ise multifokal lenslere en uygun gözü seçmektir. Bu seçimde en önemli parametre hastanın bakış açısı , farklı ışık ortamlarında değişen göz bebeği çapının durumu , hastanın kornea yüzeyinin sağlıklı olması, Kuru göz gibi oküler yüzey bozukluğuna sebep olacak altta yatan bir problemin olmaması , Sarı nokta hastalığı ya da farklı nedenlerle görme merkezini tutan farklı göz hastalığı olmaması ,ya da şeker hastalığına bağlı gözde retina tabakasında bir problemler olmaması gibi detay muayeneler yanında hassas Biyometrik ölçümler ile göz içine konacak lensin hassas ölçümleri de sonuçların ideal olması açısından önemli.

Tabii ki hastanın mesleği , sosyal yaşamı aktif bir hayatı olması gibi kriterlerin Doktor tarafından bilinmesi de çok gereklidir. Ayrıca perfeksiyonist yani mükemmeliyetçi kişilerde beklentilerin çok yüksek olması da hasta memnuniyetini sağlamak açısında olumlu ve olumsuz her şeyin hasta ile paylaşılmasını gerektirir.

Akıllı lenslerin de kendi içinde çeşitleri vardır. Halkalı 3 odaklı (uzak-orta-yakın) Lensler dediğimiz ,Trifokal lensleri gece çok araç kullanan , mesleği şöforlük ve araç kullanmayı çok gerektiren meslek gruplarına çok önermemekteyiz. Bu hasta gruplarında Halkasız (Edof) Lensler (uzak ve orta yakın) Lensleri tercih etmekteyiz.

10yılı aşkın süredir , merkezimizde Çok Odaklı Lensleri ilk çıktığı yıllardan beri uygulamaktayız. Sonuç olarak bu konuda tecrübem ve bu merceklerin vaat ettiği şey, hastaya gözlükten bağımsız olarak tüm yaşamsal işlevlerini yapabilme olanağı sunmasıdır. Her mesafede mükemmel bir görüş beklemek gerçekçi olmaz . Ama sosyal yaşamda gözlük bağımlılığı oluşmaz.

Halkalı Trifokal 3 odaklı Akıllı Lensleri uyguladığımız ve üstelik gözün tüm unsurları ile de bu lense uygun olan hastalarda bile 6-8 ay özellikle gece ışık saçılmaları şikayetlerini alıyoruz, sonrasında bu şikayetler azalarak kayboluyor. İşte burada da devreye NÖROADAPTASYON mekanizması devreye giriyor. Göz organı beynin uzantısıdır ve Görme merkezimiz beynimizdedir. Dolayısı ile en uygun olan hasta grubunda bile bu Nöroadaptasyon sürecinin olduğunu vurgulamamız gerekmektedir.

Ayrıca yine Klinik gözlemim ( tabii en uygun seçilmiş hasta grubunda) bu adaptasyon sürecini çok çabuk geçiren hastalarımın olduğu gibi ,çok iyiyim uzak ve yakın gözlük kullanmıyorum ama geceleri hala rahatsızlık duyuyorum ve bu benim için tolere edilebilir diyen hasta grubumun da olması . Zaman içinde kaybolacağına ikna olduklarında sorun yaşamıyor hastamız. Nöroadaptasyonun daha geç geliştiği hasta grubunun çok az da olduğunu bilmemiz gerekir.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur.

Sevgi ve saygılarımla,

Op.Dr. Mehtap Üçkardeş Abay