İkinci kez göz lazere yapılabilir mi?

Miyop ve Miyop Astigmat düzeltme yapılanlarda lazer tedavisinin 3. ayından sonra, Hipermetrop ve Hipermetrop Astigmat düzeltme yapılanlarda lazer tedavisinin 6.ayı ila 1. yılı arasında yapılan tetkikler ve muayene neticesinde 2. kez düzeltme yapılabilir.Talya Tıp Merkezi Göz Kliniğinde , Lazer Uygunluk Muayenesi sonrasında gözünüzün durumuna göre tedavinin ilk seans başarısı, numara kalırsa düzeltilip, düzeltilemeyeceği detaylı olarak açıklanmaktadır.

Göz bölümüne dönmek için tıklayınız.