TRANSKONJONKTİVAL ALT KAPAK BLEFAROPLASTİ & YAĞ TRANSPOZİSYONU EĞİTİMİ

TRANSKONJONKTİVAL ALT KAPAK BLEFAROPLASTİ & YAĞ TRANSPOZİSYONU EĞİTİMİ

.

TEORİK BİLGİLER

 1. Göz kapağı cerrahi ve topografik anatomi
 2. Estetik göz cerrahisinde ideal hasta seçimi
 3. Preoperatif değerlendirme
  1. Alt kapak malpozisyonlarının değerlendirilmesi
  2. Kantal tendonların değerlendirilmesi
  3. Alt kapak retraktörlerinin önemi
  4. Lakrimal sistem değerlendirilmesi
  5. Kuru göz testlerinin önemi
  6. Göz hareketlerinin değerlendirilmesi (alt oblik ve alt rektus kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi), şaşılık ve diplopi varlığının dışlanması
  7. Kornea ve konjonktivanın durumunun önemi
  8. Orta yüz bölgesinin değerlendirilmesi
 4. Cerrahi basamaklar
 5. Postoperatif bakım
 6. Komplikasyonlar ve yönetim
 7. Blefaroplasti ile kombine uygulamalar

CANLI CERRAHİ (BİREBİR UYGULAMALI EĞİTİM)

 1. Hasta değerlendirmesi
 2. Kapak çizimi
 3. Cerrahi uygulama
  1. Anestezi seçimi
  2. Cerrahi enstrümanlar
  3. Cerrahi sütür seçimi
  4. Cerrahi basamaklar
   1. Adım adım transkonjonktival blefaroplasti
   2. Yağ transpozisyonu
   3. Yağ eksizyonu
   4. Gerekli olgularda cilt eksizyonu

OKÜLOPLASTİ CERRAHİSİ EĞİTMENLERİ:

PROF. DR ÖZLEM TÖK

DR. MEHTAP ÜÇKARDEŞ ABAY

Teorik Eğitimler Online Olacak. Kapak Eğitim Cerrahi Videoları Handson eğitim öncesinde gönderilecek.