UYGULAMALI TRANSKONJONKTİVAL ALT KAPAK BLEFEROPLASTİ CERRAHİ EĞİTİMİ

UYGULAMALI TRANSKONJONKTİVAL ALT KAPAK BLEFEROPLASTİ CERRAHİ EĞİTİMİ

Uygulamalı Transkonjonktival ALT KAPAK BLEFEROPLASTİ CERRAHİ EĞİTİMİ

TEORİK BİLGİLER

 1. Göz kapağı cerrahi ve topografik anatomi
 2. Estetik göz cerrahisinde ideal hasta seçimi
 3. Preoperatif değerlendirme
  1. Alt kapak malpozisyonlarının değerlendirilmesi
  2. Kantal tendonların değerlendirilmesi
  3. Alt kapak retraktörlerinin önemi
  4. Lakrimal sistem değerlendirilmesi
  5. Kuru göz testlerinin önemi
  6. Göz hareketlerinin değerlendirilmesi (alt oblik ve alt rektus kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi), şaşılık ve diplopi varlığının dışlanması
  7. Kornea ve konjonktivanın durumunun önemi
  8. Orta yüz bölgesinin değerlendirilmesi
 4. Cerrahi basamaklar
 5. Postoperatif bakım
 6. Komplikasyonlar ve yönetim
 7. Blefaroplasti ile kombine uygulamalar

CANLI CERRAHİ (BİREBİR UYGULAMALI EĞİTİM)

 1. Hasta değerlendirmesi
 2. Kapak çizimi
 3. Cerrahi uygulama
  1. Anestezi seçimi
  2. Cerrahi enstrümanlar
  3. Cerrahi sütür seçimi
  4. Cerrahi basamaklar
   1. Adım adım transkonjonktival blefaroplasti
   2. Yağ transpozisyonu
   3. Yağ eksizyonu
   4. Gerekli olgularda cilt eksizyonu

Açıklama: Katılım sayısı 3 kişi ve eğitim süresi 3 gündür. İzlemek isteyen katılımcı sayısı 1 kişidir. Blefaroplasti cerrahisi sırasında anatomi hasta üzerinde anlatıldıktan sonra uygulamalı canlı cerrahiye geçilmektedir. Uygun hastalar üzerinde eğiticiler ameliyatları eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

OKÜLOPLASTİ CERRAHİSİ EĞİTMENLERİ:

PROF. DR ÖZLEM TÖK

 1. DR. MEHTAP ÜÇKARDEŞ ABAY