Göz Tembelliği neden olur?

Göz tembelliği Tıp Dilinde Ambliyopi olarak adlandırılır. En sık göz tembelliği sebebi göz kayması yani şaşılıktır. Kayan göz görüntüyü fikse edemediği için beyine net görüntü gönderemez ve çocuk kaymayan gözünü kullanır ve böylece kayan göz kullanılmadığı için tembel kalır.Şaşılık tedavisinde birinci amaç göz tembelliği tedavisidir, kapama tedavileri şeklinde .

Bu sebeple şaşılık tedavisinde öncelik göz tembelliği tedavisidir,duruma göre bu tedavi gözlük ya da şaşılık cerrahisi sonrası gören gözün kapatılması ya da sikloplejik damla ile yapılan Penalizasyon tedavisidir.Göz tembelliği ve Şaşılık kalıtsal olabilir,ailede şaşılık ya da göz tembelliği öyküsü varsa çocukların erken yaşlarda göz muayenesi olmaları önem arzeder.Doğuştan kataraktlar da da erken dönemde cerrahi tedavi yapılmaz ise kataraktlı gözde tembellik gelişir.Özellikle çocukta katarakt tek gözde ise göz tembelliği riski daha fazladır ve acil katarakt ameliyatı önerilir.Yaygın olarak gördüğümüz diğer göz tembelliği sebebi ise Anizometri ambliyopi yani iki göz arasındaki kırma kusuru,refraksiyon yani iki göz arasındaki numara farkıdır.Örneğin bir göz +1.00, diğer göz +3.00 numara ise +3.00 numara olan gözden beyine net görüntü gidemeyeceği için o gözde göz tembelliği gelişir,kayma gibi dışardan farkedilen bir belirti olmayacağı için genellikle aile tarafından fakedilmez.Bu sebeple çocukların hiç bir şikayetleri olmasa bile ilk 4 yaşta göz muayeneleri mutlaktır,erken dönemde göz tembelliği yakalanan çocuklarda tedavi sonuçları yüz güldürücüdür.Talya Tıp Merkezinde çocukluk çağı ve ileri yaş tüm göz tembelliği tedavileri yapılmaktadır.

Şaşılık bölümüne dönmek için tıklayınız.