Şaşılık

Normalde birbirine paralel olan iki göz ekseninin paralelliğinin bozulmasıdır.Gözlerin birinde veya her ikisinde değişik derecelerde görme bozukluğu da mevcuttur.

ŞAŞILIK TİPLERİ :

1- İçe kayma (ezotropya):

Bebeklerde en sık görülen şaşılık tipidir.İçe kayması olan çocuklar iki gözü birlikte kullanamazlar.Erken dönemde göz tembelliği gelişmemesi açısından cerrahi ile gözler paralelleştirilebilir.Ayrıca operasyonun mutlaka kayan göze yapılması gerekmez.Diğer göze yapılan cerrahi de kaymayı düzeltebilir.

2- Akkomodatif , Uyumsal , içe kayma:

Sıklıkla iki yaş veya üzerindeki hipermetrop (uzak görüşlü) kusuru olan çocuklarda görülür.Çocuk yakını görmek için gözlerini ayarlayabilir, fakat bu odaklama gayreti (uyum) gözlerin çaprazlaşmasına neden olur.

3- Dışa kayma:

Bir başka sık görülen kayma tipidir. Çocuk, uzaktaki nesnelere bakarken meydana gelir.

4- Erişkin çağda ortaya çıkan şaşılık:

Gözün farklı sebeplerle travma , diabet, hipertansiyon,enfeksiyonlar, tümör ve zehirlenmeler gibi sebeplerle görme fonksiyonunu kaybeden gözlerde dışa kayma gelişir.

Şaşılık belirtileri nelerdir?

Şaşılık dışarıdan kolayca fark edilebilir. Gözlerin aynı paralel eksende durmaması, şaşılığa işaret eder.

Şaşılık neden olur?

Şaşılığın tam sebebi bilinmemektedir.Her bir gözün dış kısmına yapışarak hareketlerini kontrol eden altı kas mevcuttur.Her bir gözde iki kas, gözü sağa veya sola çeker. Diğer dört kas ise belli açılarda gözü yukarı veya aşağı hareket ettirirler Gözlerin paralel kalıp belli bir hedefe odaklanabilmeleri için tüm kasların birlikte ve belli bir denge içinde çalışmaları gerekir Gözlerin birlikte hareket etmesi için de her iki gözdeki kasların uyumlu çalışması gerekir. Genetik faktörler başta olmak üzere doğum esnasında oksijensiz kalan çocuklar, down sendromu, beyin tümörleri gibi problemleri olan çocuklarda şaşılık daha sık görülür.

Katarakt veya göz yaralanmaları da görmeyi bozup şaşılığa neden olabilir. Ayrıca geçirilen kazalar, kafa travması, ateşli hastalıklar da şaşılık oluşmasında etkendir.

Şaşılık tedavisinde amaç:

  • Görmeyi korumak,
  • Gözleri paralelleştirmek,
  • İki gözle görüşü yani derinliği sağlamaktır.

Şaşılık Tedavisi :

  • Gözlük ; Uyuma bağlı şaşılıklar gözlükle tedavi edilebilir. Hasta gözlük kullanmaya başlayınca şaşılık düzelir.
  • Cerrahi Yöntemler ; Gözün kayma şekline göre belli kaslar üzerinde girişim yapılır.
  • Cerrahi bir veya her iki göz üzerinde planlanabilir.
  • Çocuklara şaşılık cerrahisi planlandığında genel anestezi gerekir.
  • Lokal anestezi ancak erişkinlerde kullanılabilir.

Sabit şaşılığı olan çocuklarda erken cerrahi daha iyi sonuç verir.Bu nedenle cerrahi gerekiyorsa okul döneminden önce düşünülmelidir. İyileşme hızlı olur. Hastalar, birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönerler. Cerrahi sonrası gözlük veya prizma gerekebilir. Bazı olgularda sonraki bir dönemde ikinci bir cerrahiye ihtiyaç olabilir. Her cerrahide olduğu gibi göz kaslarının cerrahisi bazı riskleri beraberinde taşır. Bunlar, enfeksiyon, kanama, aşırı skarlaşma ve görme kaybına neden olabilecek diğer nadir sorunlardır.

Enjeksiyonlar ; Bir kasın etkisini azaltmak için özel bir ilaç olan botulismus toksini enjekte edilebilir. Böylece karşı kasın daha gergin çalışması sağlanır. Beş-on hafta içinde ilacın etkisinin kaybolmasına rağmen bazı olgularda kalıcı tedavi sağlanır. Bazı olgularda ise enjeksiyonun tekrarlanması gerekebilir ve cerrahi kadar etkili bir tedavi şekli değildir.

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .