Kırma Kusurları

Kırma-Kusurları

Göze Gelen Işınlar, gözün en dıştaki saydam tabakası (kornea) ve gözün merceğinden geçerek görme merkezi üzerinde odaklanır. Kırma kusurları Miyop, Hipermetrop ve Astigmat Olarak sınıflandırılır.

Miyopi ; Gözün ön arka ekseninin uzun olması ve Korneanın kırıcılığının fazla olması sebebiyle göze gelen ışınların görme merkezinin önünde odaklanması sonucu oluşan bir kırma kusurudur. Eğer çocuğunuz , yakınınız , arkadaşınız uzağa bakarken gözlerini kısıyorsa bu durum Miyopi'nin belirtisi olabilir .

Hipermetropi ; Gözün ön arka ekseninin kısa olması ve Korneanın kırıcılığının az olması sebebiyle göze gelen ışınların görme merkezinin arkasında odaklanması sonucu oluşan kırma kusurudur. Hipermetropik kırma kusuru aslında uzak ve yakını görememe problemi olmasına rağmen , genç yaşlarda göz kaslarının güçlü olması sebebiyle hipermetropik gözler genellikle uzağı görmeyi tölere edebilirken daha çok yakını görememekle ilgili şikayetlerini dile getirirler bu sebeple hipermetropik kırma sorunu yanlış bir kanıyla yakını görememe sorunu gibi algılanmaktadır .

Astigmatizma ; Korneanın ışığı kırma gücünün farklı meridyenlerden farklı kırılması sebebiyle görme merkezinin önüne veya arkasına dağınık olarak düşmesi sonucu oluşan kırma kusurudur. Astigmatizmada her mesafede bulanık görüş vardır. Astigmatizma , düzenli ve düzensiz astigmatizma olmak üzere ikiye ayrılır . Düzensiz Astigmatizma , korneanın incelip ve dikleşmesiyle kendini gösteren , Keratokonus hastalığında görülen astigmat tipidir . Erken dönemde tanı konulabilinirse keratakonus hastalığı durduralabilinir ve hastanın görme keskinliği seviyesi iyi bir durumdayken korunabilir . Keratokonus hastalığında ise UV-Crosslinking tedavisi ile durdurma mümkün olup bazı olgularda korneal halkalar ( ring ) ve bu tedaviler sonrasında hastanın görme keskinliğini arttırabilmek üzere özel keratokonus lensleri uygulanmaktadır . Excimer Laser , femtosaniye lazer tedavileri keratokonus hastalarında asla önerilmez çünkü kontraendikedir .Her ne olursa olsun astigmatlı hastalarda mutlaka korneal topogrofi ( harita ) çekilmesi şarttır . Çünkü erken dönemdeki keratokonus ( Forme Fruste Keratokonus ) olgularını korneal topografi ile yakalanması mümkündür . Her astigmatlı hastada çekilen korneal topografi bu sebeple büyük önem arz eder . Düzenli Astigmatizma sorun oluşturmaz gözlük ,kontakt lens , excimer lazer , femtosecond lazer ( iLasik ) ile tedavi edilebilir .

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .