Yakını Görememe: Presbiyopi

DoKckSNXUAA_WGd

40 yaşın üzerinde göz merceğinin yaşlanmaya bağlı olarak esnekliğini kaybederek yakını odaklayamaması durumuna, Presbiyopi (yaşlı göz) denir.Presbiyopi yaşlanmanın doğal bir parçası olup, göz hastalığı değildir. Özellike 40 yaşına kadar kırma kusuru olmadığı için hiç uzak gözlük kullanmayan kişiler için yakını görememe ve yakın gözlük kullanma alışılması zor gelen bir durumdur . Özellikle gizli (latent ) hipermetropisi olan hastalar 40 yaş altındayken gözlük kullanmadan uzağı tölere edebilirken , 40 yaş sonrası göz kaslarının zayıflamasıyla birlikte hem uzak hem de hızlı bir şekilde artarak yakın görememe sıkıntısına girerler . Bu tip hastalarda excimer lazer , femtosaniye lazer ( iLasik ) hastayı memnun ederek yüz güldürücü olmaktadır .

Presbiyopi tedavisinde ; CK, Presbylasik ve Suprokor, Korneal Inlay tedavileri mevcuttur. Korneal Inlay tedavisi şu anda mevcut tedaviler arasında %90 başarısı ile en iyi çözüm sunan uygulamadır.

YAPILAN PRESBİYOPİ TEDAVİLERİ:

Göz Polikliniğinde Yakın gözlük kullanmak istemeyen hastalarımıza;

Multifokal (uzak , orta ve yakın) göz içi mercek konularak ve FemtoLasik ile kombine KAMRA INLAY uygulamalarını yapmakta ve muayeneler sonucu uygun gördüğümüz hastalara önermekteyiz.

Multifokal ( Göz İçi Mercek ) Uygulaması , katarakt cerrahisi sonrası göze yerleştirilen göz içi lensleri ile hastaların uzak , orta ve yakın görüşleri net olarak görmeleri sağlanmaktadır .

Presbiyopi ( yakını görememe ) tedavisinde KAMRA INLAY ( Acu Focus ) uygulamaları Talya Tıp Merkezi Göz Kliniği'nde 2012 yılından beri Acu Focus Intra Corneal Company'nin verdiği onayla Dr. Mehtap ABAY tarafından yapılmaktadır . KAMRA INLAY ( Acu Focus ) tedavisi femtosecond laser ile korneadan kaldırılan ince doku ( flap ) altına yerleştirilen yaklaşık 50 mikron kalınlığındaki diskin dominant olmayan göze uygulanması ile ve bu diskin gözün odak derinliğini arttırmasıyla doğal yolla yakını görmeyi sağlayan bir yöntemdir .

KAMRA INLAY ( Acu Focus ) tedavisinin avantajı geri dönüş şansı olmasıdır . Bu sebepten dolayı şuanki mevcut presbiyopi tedavilerinin içinde gösterilen en popüler yöntemdir .

Presbiyopi Tedavisinde gözlük veya kontakt lense alternatif diğer cerrahi tedaviler :

Monovision ve Lasik

Lasik tedavisi sırasında bir gözün hafif miyop bırakılması esasına dayanır.

Monovizyon tedavisi, düşük derecedeki miyopların, yakını görme yeteneklerinden yararlanma temeli üzerine kurulmuştur.

Monovizyon yönteminde dominant olmayan göz düşük numara miyop bırakılmak üzere ayarlanarak, yakındaki nesnelerin net görünmesi sağlanır.

Dominant olan göz ise uzaktaki nesneleri net görecek şekilde ayarlanır.

Monovizyonda beyin, net görüntüyü tercih edip, bulanık görüntüyü baskılamaktadır. Kısa süren bir adaptasyon sürecinden sonra hem uzağı, hem yakını net görmek mümkündür.

Monovizyon yönteminde hastaların yaklaşık % 75 i çok rahat etmektedir. Yine de lazer öncesi yapılan gözlük ya da kontakt lens muayenesi ile kişinin monovizyon tedavisine adaptasyonu tespit edilmelidir.

Monovizyon ve İletken Keratoplasti (CK)

İletken keratoplasti korneanın çevresinde düşük seviyeli kontrollü radyofrekans enerjisi kullanarak kolojen lifleri küçülterek, korneanın merkezini dikleştirme esasına dayanır.

İletken kerotoplasti (CK) Hipermetrop presbiyoplar için 2004 yılında onay aldı.

Kontaktif keratoplasti bir göze yapılır çünkü monovizyon esasına dayanır. Monovizyona adaptasyon için mutlaka göz muayenesi ya da kontakt lensler ile deneme yapılmaktadır.

3 dakikalık bir işlemden sonra yakın görmedeki gelişme farkedilir fakat bazı hastalarda yakın görmedeki netleşme birkaç hafta sürebilir. CK, minimalinvaziv bir yöntemdir. Bazı hastalar yabancı cismi ya da görmede dalgalanma gibi sıkıntılar yaşayabilir, genelde bu şikayetler geçicidir.

Refraktif Lens Değişimi

Gözün doğal lensinin çıkarılarak, aynı katarakt cerrahisi prosedürü içerisinde presbiyopiyi düzeltmek için mevcut bir seçenektir.

Refraktif lens değişimine şeffaf lens ekstraksiyonu denir. Şeffaf lens ekstraksiyonu katarakt ( fako ) cerrahisi ile yapılmaktadır .

Presbiyopiyi, düzeltme yeteneğine sahip multifokal ve akomodatif göz içi lenslerinin FDA onaylı olması bu tedaviyi popüler hale getirmektedir.

Multifokal Lasik (Presby Lasik)

Göz, yakına baktığımızda göz bebeği küçülerek netliği sağlar. Yakına baktığımızda göz bebeği küçülür (Miyozis) presbilasik tedavide çok halkalı yöntemde gözünün yakına bakıştaki miyozisinden yararlanır. Saydam tabakanın merkez dairesinin etrafındaki halka orta mesafede net görmeye ayarlanır, en dıştaki halkada uzak görmeyi sağlıycak şekilde ayarlanır. Hata kabul etmeyen çok teknik ve pahalı bir uygulamadır. Bu yöntem FDA onayı almamış bir araştırma yöntemidir.

Intracor , Supracor Tedavileri

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .