Meme Kanseri

Meme kanseri teşhisi için MAMOGRAFİ

Memede muayene yolu ile saptanamayacak anormalliklerin tespit edilmesine yarayan, düşük dozlu meme röntgeni çekilmesi işlemidir. Memede şüpheli bir kitle bulunması durumunda bu kitlenin yerinin ve niteliklerinin belirlenmesi amacıyla yardımcı bir tanı testi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla beraber meme kanseri açısından hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir şikayeti olmayan ve yıllık yapılması önerilen meme muayenesi normal bulunan kadınlara da belli aralıklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mamografi önerilmektedir.

Doktor tarafından belirtilen özel bir gün yoksa, adet bitimini takip eden hafta mamografi çektirmek için en ideal haftadır. Bu durumun sebebi, memelerdeki şişliğin bu dönemde en az düzeyde olmasıdır.

Erken tanı için detaylı bir meme muayenesi ve ardından yapılacak olan mamografi hayati önem taşımaktadır. Çünkü kabul edilen bir geçek olarak meme kanserleri kadınlar arasında en yaygın kanser türü olarak dikkat çekmektedir. Düzenli olarak mamografi testi yaptıran kadınlarda meme kanserinden ölüm oranı % 25-45 daha az olmaktadır.

Mamografi nasıl çekilir?

Mamografi, "mamografi cihazı" adı verilen özel bir röntgen cihazı yardımıyla her iki memenin iki plaka arasına sıkıştırılarak çeşitli seviye ve kesitlerde filmlerinin alınması ile yapılır. Çok kısa süren bu işlemde herhangi bir ağrı veya acı yaşanmaz. Memelerin sıkıştırılmasının amacı daha nitelikli görüntüler elde etmek ve kadının alacağı radyasyon dozunu en düşük seviyeye indirmektir.

Mamografi ne zaman çekilmelidir?

Mamografi meme kanseri ve belirtisi olan kadınlarda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili herhangi bir şikayeti olsun ya da olmasın 50 yaşın üzerindeki her kadın için yılda bir kere yapılmalıdır. Ancak 35 yaş altı kadınlarda tarama amaçlı önerilmemektedir.

Her kadın 35 – 40 yaşları arasında ilk mamografisini çektirmelidir. 40 – 50 yaşları arasında iki yılda bir kez tekrarlamalıdır. 50 yaş ve üzerinde yılda bir kez çekilmelidir. Ailede meme kanseri hikayesi varsa ilk kontrol için 30 yaş idealdir.

Mamografi çekilirken belden üst kısmınızın çıplak olması gerektiğinden iki parça elbise giyilmesi önerilir. Filmi etkileyebilmesi nedeniyle çekime giderken koltuk altlarına deodorant, talk pudrası, losyon gibi maddeler sürülmemelidir.

Yıllık düzenli meme kontrolleri ve belirtilen yaş aralığında çekilecek mamografilerle hastalık önceden tespit edilerek tedavide başarılı sonuçlar alınmasına büyük katkı veririr. Bu nedenle meme kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Kadin Dogum bölümüne geri dönmek için tıklayınız .