Göz Tembelliği Nedir?

Göz Tembelliği; gözün kendisinde ve sinirinde hiç bir yapısal sorun olmamasına karşın bir gözün görmesinini tama çıkmaması az görmesi durumudur. Doğumdan itibaren beyin gelişimi ile beraber görme yetisi de artar. Görme merkezi beyinin arka kısmında olup gelişimini 10-12 yaşına kadar tamamlar. İki gözümüz var ve biz bir cismi tek görüyoruz , hiç düşündünüz mü ? Çünkü her iki gözden göz siniri vasıtasıyla görme merkezine iletilen görüntüler üst üste gelir ve biz tek görürüz.

Göz tembelliği Ambliyopi Olarak adlandırılır. En çok da iki göz arasındaki numara farkı göz tembelliğine sebep olur ki bu durum da Anizometrik Ambliyopi olarak adlandırılır. Daha anlaşılır olarak örneğin , çocuğumuzun sağ gözü +2,00 diğer sol gözü de +4,00 numara olsun . Görme merkezine her iki gözden uyarı gidiyor demiştik , sol gözden sağ göze göre daha bulanık bir görüntü gideceği için buradaki görme hücreleri daha zayıf uyarılır . Çünkü bilindiği gibi tabiat güçlüden yanadır bir süre sonra beyin güçlü gördüğü sağ göz ile görür , sol gözden gelen zayıf uyarılara cevap vermez.Böyle olunca sol göz, sağ gözden az görür ve sol gözde tembel göz olmuş olur.

Göz Tembelliğinin tedavi süresinin 10-12 yaşına kadar sınırlı olması sebebiyle çocuklarda 4 yaş itibari ile yıllık göz muayeneleri önermekteyiz .

Göz Tembelliği tedavisinde öncelikle çocuğun kırma kusuru düzeltilir. Sonrasında Kapama Tedavisi ;iyi gören gözün kapatılarak az gören gözün çalıştırılması gerekmektedir. Gözün kapatılma süreleri takip eden doktorunuzun önereceği olacaktır.