FEMTOSECOND (femtosaniye) LAZER TEKNOLOJİSİ

FEMTOSECOND ( FEMTO SANİYE ) LAZER TEKNOLOJİSİ;

Femto kelime anlamı , birimlerin önüne getirilerek o birimin değerini 10 üzeri 15 kat küçülten örnektir. Second ; saniye demektir.Bu bilgiler ışığında Femtosecond ,saniyenin 10 üzerinden 15 kat daha kısaltıldığını ifade eder

Femtosecond ( saniye) Lazer; atım süresi femtosaniye seviyesinde olan lazerdir.Çok kısa süren atım sayesinde ,lazerin uygulandığı noktada oluşan ısı komşu hücrelere geçmeyerek odaklandığı noktada etkili olur, bu nedenle femtosaniye lazer ile elde edilen kesi son derece pürüzsüzdür. Kızıl ötesi dalga boyunun bir özelliği olarak şeffaf ortamlarda geçebilen femtosaniye lazer ışını ile gözün şeffaf ön tabakası kornea tabakasında 1-3 mikron büyüklüğünde karbondioksit ve su içeren kabarcıklar oluşmakta bu kabarcıklar doku ayrışmasını sağlayarak çok daha hassas , hızlı, ve güvenilir kesi oluşturulabilmektedir. Geleneksel korneal flep oluşturma tekniklerine göre çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

Merkezimizde Visumax , Femtosecond Lazer cihazı kullanılmaktadır.Visumax Femtosecond cihazı Türkiye'de ilk olarak merkezimizde MEL 80 Excimer Lazer cihazına bağlanmıştır ve kombine tedavi uygulanmaktadır.

Femtosecond Lazer teknolojisi , artık Excimer Lazer teknolojisini yerini almaya adaydır.Femtosecond Lazer ile , mükemmel korneal flep oluşturmanın yanı sıra kornea stromasının lentiküler olarak çıkarılarak , (miyop, hipermetrop ve astigmat) kırma kusurları artık tedavi edilebilmektedir. Göz Lazer tedavisindeki en son yenilik F.L.E.X, S.M.I.L.E yöntemleri yani LENTİKÜLER LAZER yöntemi Talya Tıp Merkezi Göz Kliniğinde yapılabilmektedir.

Göz Lazer bölümüne geri dönmek için tıklayınız .