Kemik Dansiometri

Kemiklerin yapısında yer alan maddelerin yoğunluğunu ölçme yöntemi olan dansitometre ile kemikteki madde kaybı, osteoporoz, tespit edilir. Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskobik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırılma riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır. Kalsiyum kaybı nedeniyle görülen bu hastalıkta kaybedilen kemiğin yeniden kazanımı mümkün değildir. Ancak erken teşhisle yeni kayıpların önüne geçilebilir.Günümüzde %1 lik kemik kaybının bile ölçümlenmesi mümkündür.

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ortalama % 15'i; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 – 30'u kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Kemik dansitometri sıklıkla osteoporozun tanısında kullanılır. Elbette bu durum erkeklerde de olabilir. Eğer kemik yoğunluğunuz düşük çıkarsa, siz ve doktorunuz kırık oluşmadan önce nasıl bir tedbir alacağınız ya da tedavi göreceğiniz konusunda planlama yapmalısınız.

Menopoz sebebi ile kadınlarda mutlaka yaşanan bu durum çeşitli sebeplerle gençlerde ve erkeklerde de görülebilir.Bu nedenle 20-45 yaş arası kadın ve erkekler mutlaka bir kere kontrol olmalıdır.

Kemik ölçümü önceden herhangi bir hazırlık gerektirmeyen, acı ya da rahatsızlık vermeyen basit bir işlemdir.Ancak ölçümün yapılacağı gün öncesi kalsiyumlu yiyecekler yememeye ve ölçüme giderken fermuarlı, metal aksesuarlı kıyafetler giymemeye özen gösterin.

Kemik ölçümü deneyimli bir teknisyen tarafından kemik dansitometri cihazının masasının üzerine uzanmanız ve cihazın tarayıcısının, siz hareketsiz halde beklerken üzerinizden hareket ederek gerekli ölçümleri yapmasıyla son bulur.İşlem toplamda 5-15 dakika gibi kısa bir sürede biter.

Çıkan sonuçta T skoru'na dikkat ediniz. -1'in üzerindeki değerler normaldir. -1 ila -2.5 arasındaki değerler hafif kemik erimesi ve -2.5'in altındaki değerler ise osteoporoz, belirgin kemik erimesi demektir.

Osteoporoz nedeniyle;

 • Sırt kemiklerinde bozulma nedeniyle boy kısalığı ve kamburluk yaşanır.
 • Kemikteki sert tabakanın incelmesi, süngersi tabakanın içindeki boşlukların büyümesiyle hafif bir travma ile kalça, bilek, omurga kırıklarına yol açar.
 • Kemik yoğunluğu ölçümü osteoporozun derecesine ve verilen tedaviye göre değişmekle birlikte menopozdaki yüksek riskli hastalarda 2 yılda bir,
 • Düşük riskli hastalarda 5 yılda bir omurga ve kalça kemik yoğunluğu ölçümü yapılmalıdır.
 • Kemik erimesinin şiddetine ve uygulanan tedaviye göre tekrarlama sıklığı hekiminiz tarafından size belirtilecektir.
 • Aşağıdaki durumları yaşayanların kemik ölçümlerini ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz:
 • Menopoz sonrası evredeyseniz ve hormon (östrojen) kullanmıyorsanız
 • Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa,
 • Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öykünüz varsa,
 • Hafif bir travmadan sonra kırık durumu yaşıyorsanız,
 • İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteriyor ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğruyorsanız,
 • Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz
 • Omurganızda kırık ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyorsanız kemik ölçümü konusunda doktorunuzla iletişime geçiniz

Kadin Dogum bölümüne geri dönmek için tıklayınız .