LASİK

LASİK: Laser-Assisted-In-Situ-Keratomileus; yani: Lazer yardımı ile korneanın şekillendirilmesi tanımının baş harflerinden oluşur.

LASİK yöntemi 2 temel aşamadan oluşur:

Birinci aşama: kornea tabakasından flep (kapakçık) oluşturma,

İkinci aşama: kornea tabakasının tetkik sonuçlarına göre excimer lazer ile yeniden şekillendirilmesi aşamalarıdır.

LASİK YÖNTEMİNDE FLEP OLUŞTURMA ;

1-Biçaklı yöntem dediğimiz, MEKANİK KERATOM ile yapılır

2-Bıçaksız yöntem FEMTOSECOND (femtosaniye) LAZER ile yapılır.

Bıçaklı lazerde, flep oluşturma işlemi sırasında düzensiz kesi ve hatta flep yırtıkları olabilmektedir. Bu nedenle Bıçaksız Lazer yani femtosaniye lazerle flep oluşturma aşamasıda problem oluşmamaktadır.

Kornea kalınlığı mevcut numarayı düzeltmeye yeterli olmayan kişilere Bıçaklı Lazer önerilmez. Çünkü Bıçaklı Lazer ile kalın flep oluşturulduğu için ince kornealı kişilerde altta numarayı düzeltmeye yetecek kornea kalınlığı kalmamaktadır.

Oysaki Bıçaksız Lazerde ince kornealı bir çok kişide excimer lazerle tedavi olanağı bulmaktayız. Çünkü Bıçaklı Lazerde her keside flep kalınlığı değişkenlik göstermekteyken Femtosaniye Lazerle yapılan flep kalınlığını istediğimiz kalınlıkta ayarlayabiliyoruz.

Femtosaniye Lazerle 80 -100 mikron kalınlıkta bile flep oluşturabilmekteyiz. Kornea kalınlığı yeterli olan hastalara bile femtosaniye lazer ile flep oluşturulmasını tavsiye ediyoruz.

Flep'i kavanoz kapağı gibi düşünürsek kapak ne kadar ince olursa kavanoza o kadar çok şey koyarsınız yani kornea kalınlığını flepte heba etmek yerine alt kornea dokusunu ne kadar kalın bırakırsak excimer lazer tedavisi o kadar güvenli olur. Ayrıca Bıçaklı Lazer ile flep oluştururken göze yaklaşık 160 mmHg basınç uygulanır ve bu sırada göz kan akımı durmakta; bu durum da göz sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Oysa Bıçaksız Lazer, (Femtosaniye Lazer) ile flep oluştururken göze maximum 40 mmHg basınç uygulanır ve bu açıdan bile çok güvenli bir yöntemdir.

Özetle:

Bıçaklı Lazerde; Operasyon sırasında düzensiz flep ya da flep yırtıkları olasığı, Koneal kalınlığı ince olanlarda risk oluşturması, flep kalınlığının değişkenlik göstermesi, Yüksek numaralarda lasik tedavisi yapılamaması Excimer lazere bağlı kuru göz oluşumunda daha yüksek risk içermesi gibi olumsuzluklar mevcuttur. 2010 yılından beri Talya Tıp Merkez'inde Mekanik Keratom yani bıçak kullanılmamaktadır.

Bıçaksız Femtosecond Lazerde; Korneası ince olanlarda tedavi şansı, istenilen kalınlıkta flep oluşturma özelliği, yüksek numarası olanlarda lasik tedavi şansı, göz kuruluğu oluşumunda düşük risk gibi üstünlükler mevcuttur.

Excimer lazer tedavisinde , flep ne kadar ince ise lazer tedavisi sonrası altta kalan kornea dokusunun o kadar kalın kalması tedavini güvenliği ve başarısı açısından çok önem arz eder. Bıçaklı Lazerde, flep kalınlığının kalibre edilememesi sonucu korneası ince olanlarda ya da sınır korneal kalınlığı olanlarda risk oluşturmaktadır. Bıçaksız Lazerde, istenilen incelikte flep oluşturabilmek, tedavinin başarısı ve güvenliği açısından çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Excimer Lazer bölümüne geri dönmek için tıklayınız .