PRK

PRK: Photo Refratif Keratektomi; Korneaya yeniden şekillendirmek için kornea epitelinin sıyrılması esasına dayanan yöntemin baş harflerini temsil eder.

Excimer Lazerin ilk kullanım şeklidir. PRK yönteminde flep oluşturulmaz. PRK yönteminde , korneanın yüzeyel epitel tabakası sıyrılır , excimer lazer ile kırma kusuru yani gözlük numarası düzeltme tedavisi yapılır ve koruyucu kontakt lens konulur. Prk ,tedavisi sonrası ilk gün ağrı, bir iki gün sulanma , batma , batma fazladır. Kornea epitelin iyileşme sürecine göre 3. - 4. gün sonrası kontakt lens alınır. Prk sonrası hastanın görmesinin netleşmesi 1 haftayı bulur . 3. aydan sonra görme keskinlik kazanır. Bu süreçte hasta günlük yaşantısına devam edebilir.

PRK yöntemi , korneal kalınlığı 500 mikron altında 2,5 - 3 diyoptriye kadar kırma kusuru olan hastalara uygulanır, yani uygulaması daha sınırlıdır. Lasek yöntemi ise korneası ince ve femtolasike uygun olmayan 3 diyoptri üzeri kırma kusuru olan hastalara uygulanır. PRK yöntemi de Lasek yöntemi gibi ağrılı ve daha uzun iyileşme süreci içerse de güvenilir bir yöntemdir.

Smile 3. nesil lazer tedavisi bölümüne dönmek için tıklayınız.