Katarakt Cerrahisi Multifokal Trifokal IOL

katarakuzakyakin

Katarakt'ın tek tedavisi cerrahidir. Katarakt cerrahi tedavilerinde; Fako ve Femtosaniye Lazer yöntemleri kullanılmaktadır.Fakoemülsifikasyon yönteminde ses dalgaları ile kataraktlı mercek parçalanır ve aspire edilir ve kapsül içine katlanabilir ve ömür boyu kullanılabilen göz içi lensleri kullanılır. Femtosaniye Lazer ile kataraktlı merceğin kapsülü sıyrılır ve mercek lazer ile kırılır , sonrasında cerrahiye Fako ile devam edilir.

Başarılı Fako yöntemiyle Katarakt ameliyatı sırasında göz içine yerleştirilen uzak, orta, yakın görüşü sağlayan Multifokal ya da Trifokal olarak adlandırdığımız göz içi lensleri ile hastalarımız, uzak, orta ve yakın gözlük ihtiyacı duymamaktadırlar.Tabii detaylı göz muayeneleri ile seçilen uygun gözler başarı oranını yükseltmektedir.

Multifokal-Trifokal Göz İçi Merceği

Katarakt ameliyatlarında kullanılan merceğin türüne göre adlandırılmış tedavi tekniğidir .Uzak, orta ve yakın mesafeyi görmeyi sağlayan çok odaklı göz içi mercekleridir .

Multifokal-Trifokal Göz içi Merceği Kimlere Uygulanır ?

Katarakt ameliyatında takılan Trifokal mercekler , özel bir sebebi yoksa katarakt hastalarının büyük bir kısmına uygulanabilir . Ayrıca ileri derecede hipermetrop ve presbiyop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan kişilere de Trifokal göz içilensleri uygulanabilir . Kataraktı olan hastaların mesleki konumu , yaşı , sosyal aktivitesi , okuma alışkanlığı , entellektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır . Uygun hasta seçimi , uygun teknik , ameliyatın gerçekleştirildiği yer ve hekimin tecrübesi ve tabii ki doğru göz içi lens seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı elde edilmesi mümkündür .

Multifokal-Trifokal Göz İçi Merceği Nasıl Uygulanır ?

Trifokal göz içi lens yerleştirme tekniği tamamen bir katarakt cerrahisidir . Normal katarakt ameliyatında yapılan işlemler multifokal de de aynı şekilde uygulanır . Hastanın doğal göz yapısında bulunan mercek (lens) alınır yerine hastanın göz yapısına uygun yeni mercek (lens) yerleştirilir . Fakat bu cerrahide farklı olarak , standart ( sadece uzağı gösteren , yakın için gözlük gerektiren ) bir mercek yerleştirme yerine multifokal ( yakını ve uzağı gösteren ) mercekler göz içine yerleştirilir .

Multifokal-Trifokal Göz İçi Merceğin Avantajları

Trifokal göz içi mercek , çok odaklı tasarımına bağlı olarak uzak-yakın ve orta mesafeli diyebileceğimiz odaklama özelliğine sahip merceklerdir . Katarakt ameliyatında takılan bu mercek ömür boyu göz içinde kalmaktadır . Ameliyat dikişsiz uygalanmaktadır

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .