Retina Dekolmanı

Retina Dekolmanı yani retina tabakasının ayrılması olarak ifade edilebilir.
Retina tabakasındaki yırtık veya deliğe bağlı olarak , retina tabakasının retina pigment epitel tabakasından ayrılmasına , yırtıklı retina dekolmanı denir.

Erken evrede yapısı bozulmuş göz içi sıvısı ki (bu durum en çok miyoplarda ve göz travması geçirmiş kişilerde görülür) , göz önünde uçuşan sinekler,kurum yağması ve ışık çakması olarak algılanır , bu duruma göz içi sıvısı (vitreus dekolmanı ) denir. Bu aşamada retinada yırtıklar gelişebilir.Bu aşamada argon lazer tedavisi ile retina dekolmanı gelişmeden erken evrede yapılan müdahale hastayı cerrahi müdahaleden ve görme kaybından korur.

Retina dekolmanı gelişmiş kişilerde ise görme alanında sorunsiyah perde görünümü ve görmede azalmadır.Görme merkezi yani makulanın tutulmadığı olgularda hastanın görmesi azalmaz ve görme alanındaki sorunu bu aşamada farketmeyebilir, dolayısı ile göz doktoru muayenesi erken evrede muayene ve görmenin korunması açısından çok önemlidir.

  • Miyoplar
  • Katarakt operasyonu geçirmiş olanlar
  • Ailesinde retina dekolmanı öyküsü olanlar
  • Göz travmasına maruz kalanlar
  • Yaşlılar
  • Marfan ,Ehler-Danlos ,Stickler sendromu olan hastalar

Retina Dekolmanı açısından risk altındadırlar.

RETİNA DEKOLMANI GELİŞMEDEN ERKEN EVREDE YAKALANAN RETİNA YIRTIKLARINDA ARGON LAZER İLE TEDAVİ EDEBİLME ŞANSI VARDIR.

Yırtıklı Retina Dekolmanında Cerrahi Tedavi Uygulanmaktadır.

  1. Göz içine gaz verilmesi Pnömatik Retinopeksi yönteminde hastaya pozisyon verilmesi zorunluluğu dezavantaj oluştururken ,göze en az zarar veren ve uygulaması en kolay olan yöntemdir.
  2. Skleral çökertme yönteminde ise dışardan konan materyal ile retinanın yatıştırılması esasına dayanır.Bu yöntemde cerrahi sonrası hastanın gözlük numarası değişmektedir.
  3. Vitrektomi ve endolazer uygulaması son yıllarda daha sık olarak kullanılmaktadır.Başarı oranı %60-100 oranı arasındadır.

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .