Glokom Tanısı

Glokom, dikkatli bir göz muayenesiyle teşhis edilir.

1. Göz içi basınç ölçümü : Ölçüm 20 mmHg üzerinde ise 3 günlük sabah ve akşam olamk üzere tansiyon oküler ölçüm takibi.Talya Tıp Merkezi, Göz Kliniğinde her hastada rutin göz tansiyonu ölçümleri yapmaktayız ve göz tansiyonu 20 mmHg üzerinde çıkan her hastamıza mutlaka 3 günlük göz tansiyonu takibi öneriyoruz.Bu takip sonrası 2 göz arasındaki 4 mmHg farkı ,sabah-akşam ölçümlerinde 4 mmHg'dan fazla artiş olması göz tansiyonu şüphesini arttırmaktadır.

2. Korneal kalınlık (Pakimetrik) ölçümü : Hekimin bazı hastalarda ilaç başlayıp başlamama kararına son derece yardımcıdır.Normal Popülasyonda ortalama korneal kalınlık 450-500 mikron kalınlığındadır.Korneal kalınlığı fazla olan hastalarda göz tansiyonu ölçümü yalancı yükseklik olarak normal değerinin üzerinde çıkabilir.Ya da korneal kalınlığı 450 mikrondan düşük olan hastalarda göz tansiyonu olduğundan düşük çıkabilir .

3. Bilgisayarlı görme alanı ölçümü : Tanıdan ziyade göz tansiyonu ,glokom takibinde önemlidir.

4. Optik sinir başı ve lifi ölçümü (Scanning Laser Oftalmoskop) ile : Özellikle optik sinir başında glokoma bağlı çanaklaşma ve sinir liflerindeki incelmeye bağlı harabiyeti rakamsal olarak saptamaktayız.Tanı kadar takipte de önem arz eder.

Glokom, herkeste olabilir. Glokoma bağlı görme kaybını engellemenin tek yolu erken tanıdır. Görme alanında glokoma bağlı belirgin hasar olmadıkça hasta bu kayıpların farkına varamaz. Bu nedenle düzenli aralıklarla göz muayenelerinin ve tetkiklerin yıllık periyodik yapılması önemlidir.Özellikle 40 yaş üzerinde 100 kişiden 1 kişide glokom,göz tansiyonu olma riski vardır ve yaşın artışıyla birlikte toplumda göz tansiyonu ,glokom görülme riski artar.Bu sebeple yıllık göz muayeneleri çok önemlidir.

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .