Glokomda Risk Faktörleri

Glokom riskini arttıran faktörler şunlardı

  • İlerleyen yaş
  • Ailede glokom öyküsü (genetik yatkınlık)
  • Sigara
  • Şeker hastalığı
  • Yüksek, düşük kan basıncı
  • Miyopi
  • Uzun süreli kortizon tedavisi
  • Göz yaralanmaları
  • Migren

Bu özelliklere sahip kişilerin glokom yönünden göz muayenelerini mutlak senede bir yaptırmaları mutlak önerilmektedir..

40 yaş üzerinde her 30 kişiden 1'nde göz tansiyonu ''glokom '' olma riski vardır ve yaş ilerledikçe daha artan oranlarla göz tansiyonu olma riski herkes için vardır.Aile öyküsü olmadan da gözün yaşlanmasıyla göz tansiyonu oluşum riskinin arttığını göz önüne alırsak, herkesin 40 yaşına kadar 3 yılda bir,40 yaşından sonra 2 yılda bir glokom yönünden göz muayenesi olması tavsiye edilmektedir.

Glokom hastalığı tanısı almış her 4 kişiden birinde tek gözde ,glokom tanısı almış her 10 kişiden birinde her iki gözde kör olma riski vardır.Glokom tanısı almış hastalarımıza 6 ayda bir ,göz kontrollerini yaptırmalarını tavsiye etmekteyiz.

Ailesinde göz tansiyonu olan hastalarımızın mutlaka bu konuda bilgi vermelerini önermekteyiz.Ailesinde göz tansiyonu , glokom hastalığı olanlarda normal popülasyona göre 8 kat daha fazla oranda göz tansiyonu hastası olma olasılığı vardır.

Sigaranın göz tansiyonu üzerindeki olumsuz etkileri yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır.Göz Kliniğinde göz tansiyonu,glokom tanısı alan hastalarımız özellikle nasıl perhiz edeceklerini sormaktadırlar.Ancak glokom hastalarının perhiz yapmalarını gerektirecek bir durum yoktur.Sadece sigara içmemeleri konusunda uyarmaktayız.

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .