Sarı Nokta Hastalığının Tanısı ve Takibi

Görme kaybı yaşayan hastalarda hızla körlük geliştiği için erken tanı çok önemlidir.*Detaylı yapılan göz ve göz dibi muayenesi ERKEN TANI için çok önemlidir Şüpheli hastalarda hastalara verdiğimiz basit bir Kareli Kağıt Testi (Amsler Kartı) hem ERKEN TANI hem de TAKİP açısından çok önemlidir.Sarı Nokta Hastalığının TANISI VE KLİNİK TİP AYIRIMI açından mutlak Göz Anjiosu ve Makula Tomografisi çekilmelidir.

Göz Anjiosu (FFA); kol damarından boyalı bir madde verilerek yapılır,retina kılcal damarlarından ve doku katmanlarından bir kaçak olup olmadığı dijital ortamda tespit edilir.

Makula Tomografisi (OCT) ,retinanın morfolojik yapısını yüksek çözünürlükte kesitsel olarak belirler.İlaç verilmeksizin yapılır,damar yolu açılmadığından hasta için daha güvenli bir yöntemdir.OCT ile makula altındaki kanama ve eksüdasyon yani ödemi tayin etmekteyiz.

OCT(Optik Koherens Tomografi),hastalığın tanısı kadar takibinde de çok önemlidir.

Göz bölümüne geri dönmek için tıklayınız .